Startsida

Microscaletekniken

Tillbehör

 Andra pedagogiska produkter

Kurser

                                                                
Färdiga microscale-kit      

Obs! Moms + frakt tillkommer

Vi fortsätter att satsa på färdiga laborations-kit eftersom det visat sig vara stor efterfrågan på dessa. Kan användas om och om igen. Skolorna köper allt från ett kit, för att testa, till en halvklass-uppsättning för hela A-kursen.

Observera att kemikalierna inte medföljer! Kan i vissa fall beställas separat efter förfrågan. Dock har de flesta skolor redan de kemikalier som erfordras.

 

Silverspegeln

Bilden visar experimentet efter fullgjord laboration.

Snabbt och enkelt blandar eleverna reagensen och på några minuter får de ett skimrande resultat som imponerar. Reaktionen sker utan uppvärmning. Teorin kan förklaras basalt som reaktion mellan silverjoner och reducerande sockerart eller avancerat med komplexkemi och kopplade jämvikter samt ändrade reaktionsbetingelser.

Ett kit består av ask med gummilist, märkta pipetter, "gummifinger", 3 kulturrör samt labbeskrivning.

Art.nr 5019k.  Pris 100 kr/kit

 

  Micro-Hoffman

    

En snabb och enkel Hoffmanapparat i my-skala för elektrolytisk sönderdelning av vatten. Ett litet rörpar passar i brunnen på en 24-brunnars platta. Ett kit består av 2 graderade plaströr,
2 gummiproppar med NiCr- trådar, 2 sladdar med krokodilklämmor, en 24-brunnars platta samt labbeskrivning.
(9-voltsbatteri ingår ej).

Art.nr 4036.  Pris 160 kr/kit

 

 

Helt kit för raketförsöket

               

Låt eleverna fylla plastpipetter (avklippta 1ml graderade) med olika andelar H2 resp. O2. Generera en gnista inne i pipetten och låt den flyga iväg. Det optimala blandningsförhållandet mellan syrgas och vätgas bestäms enkelt genom att se vilken blandning som ger den bästa skottlängden.

Innehåller en specialtillverkad gnisttändare, två märkta provrör, gummiproppar med rör samt några avklippta pipetter och en labbeskrivning.

Art.nr 4020k. Pris 290 kr/kit
 

 

Kinetik

     wpe1.jpg (4066 bytes)

Den högra bilden visar förberedelser av åtta kinetiska reaktioner i en 8-brunnars remsa.

Åtta resultat på 5 minuter och 5ml kemikalier! Eleverna kan använda den insparade tiden till bearbetning av resultaten.

Innehåller ask med gummilist, märkta mikrospets-pipetter, två märkta 8-brunnars remsor samt labbeskrivning.

Art.nr 4104.  Pris 100 kr/kit
 

 

 

Okänt salt

wpe4.jpg (13658 bytes)

 

Kvalitativ analys i microscale.

Varje kit består av tre askar innehållande14 kryorör med tättslutande lock, märkta och avsedda för 13 kända fasta salter och ett okänt salt. Vidare en 8-brunnars strip, märkta pipetter för 7 kända lösningar, för silvernitrat test och för etanol samt rör avsett för flamtestpapper.

Kitet används för lågtester och silvernitrattester på de kända salterna och det okända. Eleverna drar själva slutsatser om vad de olika testen visar och vilken sammansättning det okända saltet har. (För lågtesterna används med fördel gasbrännaren Micro Torch, art.nr 4034, som genom sin enhandsfattning underlättar arbetet). Labbeskrivning.

Art.nr 4109. Pris 260 kr/kit

 

 

Estersyntes

Enkel och snabb framställning av valfria estrar i kulturrör, vilka medföljer. De märkta kryorören med tättslutande lock är avsedda för förvaring av alkoholer och syror. Eleverna väljer doft ur en lista med estrar och deras strukturformler och funderar sedan själva ut vilken alkohol och syra som ger den önskade doften. Utförandet innehåller både tankar om organisk kemi och om intermolekylära bindningar. Labbeskrivning.

Art. nr 4110.  Pris 290kr/kit

 Naturliga pH indikatorer

pH%20ind.jpg (14414 bytes)

Eleverna studerar omslagsintervallen för några naturliga indikatorer och undersöker vilka
pH:n som finns i hemmet. Kitet innehåller pipetter för buffertarna från pH 1 till12 samt en universalindikator. Dessutom ett par strips för att utföra undersökningar i hemmet. Labbeskrivning.

Art.nr 4111.  Pris 160 kr/kit

 

 

Ättiksyrans syrakonstant

När man är mer intresserad av att eleverna skall förstå stark/svag syra, protolys och syra-bas jämvikt, än av att få ett "exakt" värde på syrakonstanten, väljer man den här metoden. Efter jämförelser av ledningsförmågan hos olika koncentrationer av två olika syror kan eleverna räkna fram ett hyfsat värde på ättiksyrans syrakonstant och samtidigt förstå teorin bättre. (Konduktivitetstestaren medföljer men inte batteriet på bilden). Labbeskrivning.

Art.nr 4112.  Pris 160 kr/kit

 

 

Elektrolys av KI

 

Kitet plockas fram, u-röret förses med reaktionslösningar och när batteriet har kopplats framträder färgförändringarna  inom sekunder. Med hjälp av färgerna drar eleverna slutsatser om produkterna. Via formelskrivning ökar elevernas förståelse och därefter kan de avgöra vilken elektrod som var katod och vilken som var anod. Labbeskrivning.

(Batteriet ingår ej i kitet)

Art.nr 4102k.  Pris 120 kr/kit

 

 

  Fällningar

      

64 försök på tio minuter! Åtta lösningar blandas parvis på en 96-brunnarsplatta. Att varje blandning utförs två gånger gör det lättare för eleverna att tolka resultaten och motiverar dem att skriva korrekta reaktionsformler. Utrustning som på bilden. Labbeskrivning.

Art.nr 4113.  Pris 120 kr/kit

 

 

Titrering

           

Titrering på salthalten i havsvatten a´la Mohr. Lärare och elever tar med havsvatten från sina semestrar och analyserar proverna. Plocka in världen i laboratoriet! . Genom förförsök finner eleverna principen för en Mohr titrering, innan de med god precision bestämmer salthalten i vatten från sina favoritstränder.

I labkitet ingår komplett byrett med spruta (byretten fylls genom att man suger upp vätskan), märkt scintburk för titratorn, 3 märkta pipetter, 24-brunnars platta, omrörarloppa samt labbeskrivning.

Art.nr 4107.  Pris 240 kr/kit

 

 

Kolorimetri

  

Uppställningen används i en laboration som illustrerar både komparation och kolorimetri och ger färdighet i att bereda en exakt lösning. Med visuell kolorimetrisk bestämning kan man få användbara värden på koncentrationen hos ett prov. En billig och pedagogisk metod för att få eleverna att förstå utspädning, kolorimetri och spektrofotometri.  24-brunnars plattan passar utmärkt som ställ .

Färdigt kit enligt bild samt labbeskrivning.

Art.nr 4108.  Pris 140 kr/kit

 

 

Molvolymen

   

På bilden till höger ses ett moment ur laborationen.

 

Bestämning av molvolymen på ett snabbt och enkelt sätt. Fokus enbart på att förstå begreppet molvolym, inga förvirrande korrektioner för atmosfärstryck och vätsketryck.  Syran som används får rinna tillbaka till syraburken under försöket (för att återanvändas) vilket ger eleverna många lärorika funderingar. Metoden prioriterar förståelse framför antal värdesiffror.       Labbeskrivning ingår.

Art.nr 4105.  Pris 100 kr/kit

 

 

Metanolkanonen

Metanolkanonen demonstrerar förbränningens förutsättningar i praktiken. Det räcker inte med att man har bränsle, syre och gnista för att reaktionen skall ske, de båda komponenterna måste komma i intim kontakt. När reaktionen sker och locket flyger genom laboratoriet leder upplevel-sen till stimulans, diskussion för förståelse och insikten att metanol är en mycket energirik förening. Kitet på bilden är komplett för försöket, "just add methanol!"                        Labbeskrivning ingår.

Atr.nr 4106.  Pris 120 kr.

 

 

Reaktioner med eten

Laborationen utförs i microscale och utan koncentrerad svavelsyra, vilket låter eleverna framställa eten och undersöka dess reaktioner med minimal risk. Reaktionerna som ingår i laborationen är elimination, oxidation, addition och fullständig förbränning. Eleverna iakttar och tolkar färgeffekter både för reaktionerna i reagenslösningarna och i förbränningen.

Gasgeneratorn består av ett provrör, gummipropp med gasledning, 4 st microprovrör för reaktionerna och 3st märkta pipetter för lösningarna i plastask, två märkta burkar för etanol och för aluminiumoxid, en pipett för uppsamlande och förbränning av eten samt labbeskrivning.
(Stativ, muff och klämmare ingår inte). Kitet kan köpas med eller utan gasbrännaren Micro Torch. Mikrobrännaren underlättar dock laborationen avsevärt.

Utan mikrobrännare art.nr 4114.  Pris 160 kr.

Med mikrobrännare art.nr 4115.  Pris 360 kr.

 

           

             2015-02-04