Startsida Färdiga microscale-kit Tillbehör Andra pedagogiska produkter Kurser

 

Allmänt om microscaletekniken     

          
  

 

 

 

 

 

Elektrolys. Exempel på en laboration i microscale.
Bilden visar: I
ett vanligt musikkassettfodral (som står stadigt när man fällt upp det) står de färdigfyllda pipetterna, märkta  med respektive lösnings namn. Du ser ett 9-volts batteri samt en batterikontakt med   elektroderna   i vardera skänkeln i det lilla u-röret.

 

Miljövänlig
Kemikalieåtgången är ofta bara en hundradel av vad som åtgår vid traditionellt laborerande.

Arbetsbesparande
Microscale minskar för- och efterarbetet både för lärare och elever. Märkningen av pipetterna innebär att man kan fylla dessa igen med samma lösning utan onödigt diskarbete. Utrustningen för en laboration till en hel klass ryms i en plastback.   

Pedagogisk
I microscale arbetar man med volymer upp till 2ml och massor upp till 1g. Tack vare detta minskar reaktionstiden ordentligt och eleven får mer tid till reflektion och funderingar. Tiden räcker ofta till även för att upprepa försöken. Dessutom kan varje elev göra sina egna försök vilket är mer aktiverande.

Ekonomisk
Inom oorganisk kemi används plastmaterial som är billigt att inköpa och svårt att slå sönder. I organisk kemi används glasmaterial som ju är dyrare, men eftersom reaktionskärlen är mycket små och glasdetaljerna tillverkas i samma tjocklek som motsvarande detaljer i traditionell storlek, är de starka. Kostnaderna för sönderslagen materiel minskas kraftigt. Glasvaror kan anskaffas efter förfrågan.

        

             2015-02-04